• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Regulamin udostępniania dokumentów członkom Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” w Warszawie - zmieniony Uchwałą Zarządu WSBM „Chomiczówka” nr 264/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.

Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce „Net-czynsze” - „Informacje” umieszczane są m. in. Statut Spółdzielni, Regulaminy Spółdzielni, Protokoły Zarządu, Uchwały Zarządu, Protokoły Rady Nadzorczej , Uchwały Rady Nadzorczej, Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia 2017 roku wraz z Uchwałami, Lustracja itp.
Dostęp do „Net-czynsze” – po zalogowaniu się i uzyskaniu hasła przez członka Spółdzielni w siedzibie Spółdzielni

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino