• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Historia

wsbm-chomiczowka-001mWarszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” powstała w wyniku podziału Warszawskiej Spółdzielni Budowlanej na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 29 czerwca 1990r. W dniu 5 marca 1991r. dokonano wpisu do Rejestru Spółdzielni. Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność. Celem tej działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin, poprzez dostarczenie im samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
Spółdzielnią kieruje trzyosobowy Zarząd: mgr inż. Norbert Woźniak, Prezes Zarządu od 8 maja 2023 r., mgr inż. Dariusz Szczęsny, Zastępca Prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych, Członek Zarządu od dnia 23 listopada 2023 r. oraz mgr Danuta Dekaban, Główny Księgowy, Członek Zarządu od 2018r.
Spółdzielnia obejmuje teren znajdujący się w obrębie ulic: Wólczyńskiej, Bogusławskiego, Kwitnącej, Conrada, Żółwiej i Reymonta. Powierzchnia gruntów, będąca w użytkowaniu Spółdzielni wynosi około 65 ha. W skład Spółdzielni wchodzi 101 budynków mieszkalnych z ilością 7.467 lokali mieszalnych. Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 416.957 m2, w tym powierzchnia lokali użytkowych wynosi 18.918,89 m2.
Mieszkańcy mają do dyspozycji: 2 przychodnie, pocztę, bank, 7 pawilonów usługowo-handlowych, sieciowe markety, kwiaciarnie, cukiernie, kościół.
Spółdzielnia, jako jedna z nielicznych w Warszawie, oprócz działalności eksploatacyjnej (utrzymanie zasobów mieszkaniowych i użytkowych), działalności społeczno-kulturalnej, prowadzi również działalność inwestycyjną (oferty w zakładce: Inwestycje).
W ślad za nowymi inwestycjami modernizowane są na bieżąco place zabaw dla dzieci oraz punkty rekreacyjno-sportowe oferujące mieszkańcom m.in. stacjonarne przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Natomiast bogato zróżnicowane tereny zieleni, są licznie odwiedzane przez mieszkańców.
Na osiedlu działają dwa kluby: Klub „Domino” przy ul. Bogusławskiego 6 i Klub „Chomiczówka” przy ul. P. Nerudy 1, które oferują szeroki wachlarz zajęć w wolnym czasie dla dzieci, dorosłych oraz seniorów. Kluby organizują ponadto imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Kobiet czy bal Andrzejkowy. Przy Klubie „Chomiczówka” działa prężnie TKKF.
Na terenie osiedla organizowane są co roku imprezy cykliczne takie jak bieg „Chomiczówki” czy Dzień Dziecka oraz pikniki, które integrują lokalną społeczność. Osiedle przez kolorową elewację budynków, jest uznawane przez mieszkańców za bardzo przyjazne i ciepłe.

Klub Mieszkańców

klub mieszkancow

Klub Domino

klub domino